Going to-future Oefening 1

De going to-future is één van de manieren om over dingen in de toekomst te praten. Kort gezegd gebruik je deze tijd wanneer je je mening wil vertellen over iets in de toekomst of wanneer je een intentie wil uitdrukken over iets dat je van plan bent.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Going to-future Oefening 1

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de going to-future.
1.
They (to buy) a new car soon.
2.
We (to book) a city trip to Prague.
3.
There are some dark clouds so it (to rain) tomorrow.
4.
My friend (to crash) his car according to his mother.
5.
She (to bake) a delicious pie for me.
6.
I (to convince) my friend in lending me some money.
7.
We (to watch) the new Quentin Tarantino film.
8.
My parents (to eat) in that new fancy restaurant in Antwerp.
9.
It (to be) a beautiful day today.
10.
I think Stephen King (to release) a new book soon.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels