Algemene Grammatica Oefeningen

Emphatic Do

De Passief

Indirecte Rede

Lidwoorden

Meervoud

Past Habits

Purpose en Reason Clauses