Cijfers en Getallen 1-100 Oefening 2

Cijfers en getallen zijn heel belangrijk in het Engels omdat je ze kan gebruiken om meer informatie te geven tijdens een gesprek. Je kan zo bijvoorbeeld zeggen hoeveel glazen water je al gedronken hebt vandaag of hoeveel je nieuwe auto gekost heeft.

Op deze pagina heb je een oefening waarbij je de cijfers en getallen van 1-100 voluit in woorden moet schrijven.

Hieronder vind je de oefening:

Cijfers en Getallen 1-100 Oefening 2

Schrijf de volgende cijfers en getallen voluit.
1.
6:
2.
13:
3.
29:
4.
31:
5.
50:
6.
52:
7.
67:
8.
71:
9.
84:
10.
96:

Meer oefeningen