Cijfers en Getallen

Cijfers en getallen in het Engels kunnen nuttig zijn in verschillende situaties. Als je iemand wil vertellen hoe oud je bent, hoeveel katten je hebt of zelfs hoeveel tassen koffie je vandaag al hebt gedronken moet je de cijfers kennen. Ze zijn letterlijk overal maar vooraleer je ze kan gebruiken moet je weten wat ze zijn en hoe je ze vormt.

Op deze pagina heb je een uitgebreid overzicht van de verschillende cijfers en getallen in het Engels en hoe je ze vormt. Belangrijk is hier dat het gaat over cijfers en getallen om hoeveelheden aan te duiden en niet om te praten over een rangorde.

Cijfers en getallen tot en met 20

1one11eleven
2two12twelve
3three13thirteen
4four14fourteen
5five15fifteen
6six16sixteen
7seven17seventeen
8eight18eighteen
9nine19nineteen
10ten20twenty

In bovenstaande tabel zie je de cijfers van één tot en met twintig. Het is best dat je deze uit het hoofd leert omdat de meeste onregelmatig zijn en omdat sommige cijfers bouwstenen zijn om grotere getallen te vormen.

0 is een speciaal cijfer omdat dit op verschillende manieren wordt uitgesproken in het Engels.

zeroHet cijfer ‘0’ wordt uitgesproken als zero wanneer je gewoon over het cijfer praat, al dan niet in decimalen of telefoonnummers.
nought De Britse manier om ‘0’ te zeggen. Komt niet echt voor in de Verenigde Staten.
nillDit wordt gebruikt om verslag uit te brengen over resultaten in de sport.
oHet cijfer ‘0’ kan je uitspreken als de letter ‘o’ wanneer je praat over jaartallen en de temperatuur.

Getallen tussen 20 en 100

Als je getallen wil maken die groter zijn dan twintig moet je ook weten wat de getallen zijn van de tientallen. Deze vind je in de onderstaande tabel.

10ten
20twenty
30thirty
40forty
50fifty
60sixty
70seventy
80eighty
90ninety
100(one) hundred
Cijfers en getallen in het Engels Taalhulp Engels

Getallen tussen 20 en 100 zijn makkelijk te vormen. Je neemt het getal van de tientallen, gevolgd door een koppelteken (-) en het cijfer van de eenheden. Concreet heb je de volgende dingen nodig:

tiental + – + cijfer van de eenheden

32thirty-two
76seventy-six
37thirty-seven
28twenty-eight
97ninety-seven
65sixty-five
44forty-four
58fifty-eight
73seventy-three
81eighty-one

Let er op dat je altijd een koppelteken plaatst tussen het getal van de tientallen en het cijfer van de eenheden.

Getallen vanaf 100

Om te weten hoe je getallen uitdrukt groter dan 100 moet je eerst weten hoe je honderdtallen zegt. Deze zijn regelmatig in het Engels.

100one hundred
200two hundred
300three hundred
400four hundred
500five hundred
600six hundred
700seven hundred
800eight hundred
900nine hundred

De duizendtallen zijn ook regelmatig in het Engels. Je neemt het nummer van de duizendtallen en je zet er ’thousand’ achter.

1000one thousand
2000two thousand
3000three thousand
11000eleven thousand
15000fifteen thousand
20000twenty thousand
63000sixty-three thousand
75000seventy-five thousand
90000ninety thousand

Wanneer je een getal wil gebruiken dat geen tiental, honderdtal of duizendtal is moet je de verschillende delen apart benoemen. Je kan tussen de honderdtallen en tientallen ‘and’ gebruiken bij getallen kleiner dan 1000, maar dit is vooral Brits Engels. In het Amerikaans Engels wordt dit meestal niet gedaan.

121one hundred (and) twenty-one
372three hundred (and) seventy-two
789seven hundred (and) eighty-nine
1276one thousand two hundred seventy-six
1765one thousand seven hundred sixty-five
3475three thousand four hundred seventy-five
8743eight thousand seven hundred forty-three

Heel grote getallen

Hieronder heb je enkele heel grote getallen in het Engels.

1 000 000one million
1 000 000 000one billion
1 000 000 000 000one trillion

Oefeningen

Gerelateerde artikels