Than of Then?

Een fout die veel gemaakt wordt in het Engels is het gebruik van than of then in de verkeerde context. Veel mensen weten niet goed wanneer ze than of then moeten gebruiken.

Verschil than en then

Het verschil tussen than en then komt neer op het feit dat than wordt gebruikt in een vergelijking en then is een tijdsaanduiding.

Than: in een vergelijking (dan)

  • He is taller than my sister. (Hij is groter dan mijn zus)
  • That building is bigger than the old one. (Dat gebouw is groter dan het oude)
  • I have more money than my sister. (Ik heb meer geld dan mijn zus)

Then: als tijdsaanduiding (dan, vervolgens, daarna, toen)

  • I was living in Paris then. (Ik woonde toen in Parijs)
  • What will you do then? (Wat ga je dan doen?)
  • First, you call me, then you take a nap. (Eerst bel je me en vervolgens kan je een dutje doen)

Than of then overzicht

Op basis van uitspraak kan je niet weten welke je moet kiezen omdat deze twee worden op dezelfde manier worden uitgesproken. Je moet dus kijken naar de context waarin ze voorkomen. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
thandan, in een vergelijkingI am taller than my brother.
thenwanneer, als tijdsaanduidingWork comes first, then you can relax.

Oefeningen

Gerelateerde artikels