Cousin, Niece of Nephew

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen cousin, niece en nephew. Deze woorden worden vertaald als nicht of neef, maar je gebruikt ze in een andere context. In dit artikel lees je wat juist het verschil is en wanneer je ze gebruikt.

Verschil cousin, niece en nephew

Cousin: betekent neef of nicht en is de zoon of dochter van jouw oom of tante. Jij bent voor hen ook een neef/nicht (cousin).

  • I don’t have any cousins. (Ik heb geen neven of nichten)
  • My aunt’s son is my cousin. (De zoon van mijn tante is mijn neef)

Niece: betekent nicht en je gebruikt het voor de dochter van je broer of zus. Jij bent voor de dochter van je broer of zus dan een oom (uncle) of tante (aunt).

  • My brother has a daughter and she is my niece. (Mijn broer heeft een dochter en zij is mijn nicht)
  • My sister doesn’t have a daughter so I don’t have a niece. (Mijn zus heeft geen dochter dus ik heb geen nicht)

Nephew: betekent ook neef, maar je gebruikt nephew voor de zoon van een broer of zus. Jij bent voor die zoon van je broer of zus dan een oom (uncle) of tante (aunt).

  • My brother has a son and he is my nephew. (Mijn broer heeft een zoon en hij is mijn neef)
  • My sister doesn’t have a son so I don’t have a nephew. (Mijn zus heeft geen zoon dus ik heb geen neef)

Cousin, niece en nephew overzicht

Cousin, niece en nephew betekenen neef of nicht, maar toch is er een verschil in het Engels. In het Nederlands wordt dit onderscheid niet gemaakt. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
cousinneef of nicht, zoon/dochter van oom of tanteMy uncle’s daughter is my cousin.
niecenicht, dochter van broer/zusMy brother’s daughter is my niece.
nephewneef, zoon van broer/zusMy brother’s son is my nephew.

Gerelateerde artikels