De 10 Meest Gemaakte Fouten in het Engels

Net zoals in elke taal zijn er dingen die moeilijker zijn dan andere en zijn er woorden of uitdrukkingen die veel mensen door elkaar gebruiken. Daarom wou ik in één artikel kort uitleggen wat de 10 meest gemaakte fouten zijn in het Engels.

Meestal gaat het om woorden die op elkaar lijken of die op min of meer dezelfde manier uitgesproken worden.

To of too

Eén van de meest gemaakte fouten in het Engels is het door elkaar gebruiken van ’to’ en ’too’. Deze woorden hebben een andere betekenis dus zijn niet verwisselbaar.

WoordBetekenisVoorbeeld
toto + infinitief,
naar
To run.
I always walk to the swimming pool.
tooook,
te
I like her too.
It’s just too much.

To‘ wordt gebruikt in combinatie met een infinitief of wanneer je will zeggen naar waar iemand gaat.

Too‘ gebruik je wanneer je ‘ook’ of ’te’ wil zegen.

Than of then

Deze twee woorden klinken hetzelfde maar hebben een andere betekenis.

WoordBetekenisVoorbeeld
thandan, in een vergelijkingI am taller than my brother.
thenwanneer, als tijdsbepalingWork comes first, then you can relax.
than of then Taalhulp Engels

Voor meer informatie en oefeningen, klik hier.

It’s of its

Ook dit is één van de veel gemaakte fouten in het Engels. Deze woorden worden op dezelfde manier uitgesproken maar hebben een totaal andere betekenis.

WoordBetekenisVoorbeeld
it’shet is, van ‘it is’It’s Monday today.
itsbezitHaving some connections has its benefits.

There, their of they’re

Nog een klassieker van formaat omdat mensen het verschil niet kennen tussen deze woorden.

WoordBetekenisVoorbeeld
theredaar
er
Look at that tree over there.
There is no plan B.
theirhun (bezit)It is their book.
they’reze zijn (they are)They’re late.

Voor meer informatie en oefeningen, klik hier.

Your of you’re

Deze twee gelijkaardige woorden hebben net zoals de andere woorden op deze lijst een totaal andere betekenis. De verwarring tussen deze woorden kan deels opgelost worden als je de volwaardige worm van ‘you’re’ gebruikt. Dan is het verschil veel duidelijker.

WoordBetekenisVoorbeeld
yourjouw (bezit)Give me your phone!
you’rejij bent (you are)You’re the best friend ever.

Life of live

Deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt omdat je het soms niet kan horen welke van deze twee men juist bedoelt. Het verschil wordt duidelijk wanneer je naar de context kijkt.

WoordBetekenisVoorbeeld
lifehet levenI am living the best life possible.
liveleven (werkwoord)
niet opgenomen
levend
I live like a king.
I am watching live news right now.
That’s a live animal over there.

Voor meer informatie en oefeningen over het verschil tussen life en live (en lives), klik hier.

I met een hoofdletter

Dit is een fout die zeer veel voorkomt omdat het persoonlijk voornaamwoord ‘I’ veel gebruikt wordt. Mensen schrijven ‘i’ in plaats van ‘I’ wanneer dit midden in een zin staat.

Wanneer je ‘I’ als persoonlijk voornaamwoord gebruikt moet het altijd een hoofdletter zijn, ongeacht de plaats in de zin.

Ik loop een marathon.I run a marathon.
Koop ik een auto?Do I buy a car?
Ik drink geen bier.I don’t drink beer.
I personal pronoun Taalhulp Engels

No, to know of now

Het verschil tussen deze woorden kan moeilijk te horen zijn en hier moet je nagaan in welke context ze gebruikt worden.

WoordBetekenisVoorbeeld
noneenDo you have the key? No, I don’t.
to knowweten (het werkwoord)I know the answer.
nownuI am home now.

Ful of full

Deze woorden worden vaak verkeerd geschreven. Her verschil tussen deze woorden is niet moeilijk maar het is wel belangrijk dat het verschil er is.

Ful gebruik je enkel wanneer het aan het einde van een woord staat. Ful met één <l> komt nooit voor als zelfstandig woord en heeft zelf dus niet echt een betekenis. In combinatie met andere woorden betekent ‘ful’ wel vol of volledig. Full is een zelfstandig woord dat op zichzelf staat. Hieronder enkele voorbeelden:

WoordBetekenisVoorbeeld
fulniet echt een betekenis op zichmeaningful, tasteful,
hopeful, powerful
fullvolMy mug is full of tea.

Which, witch of with

Deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt omdat ze maar weinig van elkaar verschillen. De eerste twee woorden lijken zeer sterk op elkaar, het derde woord iets minder. Toch gebruiken veel mensen deze woorden door elkaar.

WoordBetekenisVoorbeeld
whichwelkeWhich car is yours?
witchheksShe’s a witch.
withmetI love French fries with steak.

Gerelateerde artikels