Amerikaanse Feestdagen: 10 Belangrijke Feestdagen in de Verenigde Staten

Er zijn verschillende Amerikaanse feestdagen die wij niet hebben en daarom is het nuttig om een overzicht te hebben van wat deze dagen juist betekenen. In een vorig artikel zie je de vertaling van de bekendste feestdagen in de Engelstalige wereld en op deze pagina vind je een uitgebreid overzicht van verschillende Amerikaanse feestdagen.

Hier worden 10 belangrijke Amerikaanse feestdagen besproken die wij niet hebben of die anders zijn bij ons. Je leert hier waarom men die feestdagen heeft, wanneer ze gevierd worden en ter ere van wie of wat. Ook zie je telkens de datum wanneer de feestdagen doorgaan in 2023.

Martin Luther King Day: 16 januari 2023

Dit is een Amerikaanse feestdag ter ere van Martin Luther King. Dit is een vrij recente feestdag en wil de aandacht vestigen op Martin Luther King Jr. en wat hij allemaal gedaan heeft tijdens zijn leven. Hij wou de raciale segregatie beëindigen en meer aandacht vragen voor raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten.

Vandaag de dag is deze dag een symbool voor de raciale gelijkheid, ongeacht de afkomst. Men promoot gelijke rechten voor iedereen in de samenleving.

Martin Luther King Jr. Taalhulp Engels
Martin Luther King Jr. was een belangrijk figuur in de jaren 60 die streed voor raciale gelijkheid.

De meeste mensen hebben vrijaf op deze dag en de scholen en meeste winkels zijn ook gesloten. Deze dag wordt gevierd op de derde maandag in januari, dicht bij de geboortedag van MLK (15 januari).

President’s Day: 20 februari 2023

Deze feestdag in de Verenigde Staten heeft verschillende benamingen: Presidents’ Day, Presidents Day, President’s Day of Washington’s Birthday. De officiële naam voor deze feestdag is echter wel ‘Washington’s Birthday’.

Oorspronkelijk vierde men op de derde maandag in februari de geboortedag van George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten. Het feit dat deze feestdag op een maandag valt zorgt er voor dat er altijd een verlengd weekend is. Het is een federale feestdag in de meeste staten maar veel winkels zijn open en houden zelfs acties op deze dag.

In de volksmond wordt deze feestdag vooral Presidents’ Day genoemd en men eert meestal alle presidenten van de Verenigde Staten.

Op President’s Day eert men alle presidenten van de Verenigde Staten. Op de foto zie je de hoofden van belangrijke presidenten uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dit monument heet ‘Mount Rushmore’ en bevindt zich in South Dakota. (Vlnr. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln).

Memorial Day: 29 mei 2023

Deze feestdag viert men in de Verenigde Staten om alle overleden soldaten te eren. Men herdenkt gevallen soldaten op de laatste maandag in mei. Deze dag werd in het leven geroepen na de burgeroorlog (1861-1865) om de slachtoffers te herdenken. Traditioneel luidt deze federale feestdag het begin in van de zomer in de Verenigde Staten.

Het is een erkende feestdag dus de meeste mensen moeten niet gaan werken. De scholen en de meeste winkels zijn ook gesloten. Veel mensen bezoeken op deze dag kerkhoven en herdenkingsplaatsen om de overleden soldaten te eren. Meestal komt men ook samen met de familie en doet men dingen samen.

Independence Day: 4 juli 2023

Independence Day is de belangrijkste Amerikaanse feestdag. Dit is de nationale feestdag van de Verenigde Staten en wordt gevierd op 4 juli. Bijna iedereen heeft vrijaf en de scholen en de meeste winkels zijn ook gesloten.

Deze feestdag wordt ook ’the Fourth of July’ genoemd. Concreet wordt de publicatie en erkenning van de onafhankelijkheidsverklaring (Declaration of Independence) herdacht. Deze werd gepubliceerd op 4 juli 1776.

Er wordt herdacht dat de toenmalige Amerikaanse Staten onafhankelijk werden van Koning George III van Groot-Brittanië.

Overal in de Verenigde Staten wordt dit uitbundig gevierd met barbecues en picknicks en overal worden er evenementen georganiseerd waarbij men de nadruk legt op de politieke vrijheid van het land. Politieke vrijheid was één van de drijfveren voor onafhankelijkheid, dus deze waarde blijft heel belangrijk.

Fourth of July Taalhulp Engels
Overal in de Verenigde Staten steekt men op 4 juli vuurwerk af om de onafhankelijkheid te herdenken en te vieren.

Labor Day: 4 september 2023

Labor Day is een nationale feestdag en valt elk jaar op de eerste maandag van september. Oorspronkelijk werd deze feestdag in het leven geroepen om de werkende mens te bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de Amerikaanse economie. Op deze dag heeft bijna iedereen vrijaf aangezien de scholen en de meeste winkels gesloten zijn. Meestal zijn er publieke vieringen en parades.

Veel Amerikanen gebruiken dit weekend als laatste zomerweekend om op uitstap te gaan en te genieten van het verlengde weekend. Ook voor jongeren is dit de laatste dag vakantie voor het nieuwe semester start.

De reden dat deze dag in september valt en niet begin mei (zoals Dag van de Arbeid bij ons op 1 mei) is dat men de leegte tussen Independence Day en Thanksgiving wou opvullen.

Patriot Day: 11 september 2023

Patriot Day is geen nationale feestdag maar hij is wel belangrijk voor veel Amerikanen. Dit is de dag dat men de slachtoffers van 9/11 herdenkt overal in het land. Deze dag staat ook bekend als ‘9/11’ of ‘September 11’.

Het is de bedoeling dat elke Amerikaan op deze dag de Amerikaanse vlag halfstok buiten hangt en dat overal ter wereld gebouwen van de Amerikaanse overheid de vlag halfstok hangen.

Patriot Day Taalhulp Engels
Op Patriot Day hangen bijna alle Amerikanen de vlag buiten.

Columbus Day: 9 oktober 2023

Columbus Day is de dag waarop men de aankomst van Christopher Columbus op het Amerikaanse continent herdenkt. Deze dag vindt altijd plaats op de tweede maandag van oktober.

In sommige gebieden is dit een feestdag, in andere is het een gewone werkdag. Belangrijk om te weten is dat deze feestdag controversieel is omdat de aankomst van Columbus de reden is dat de lokale bevolking onderdrukt werd. De Europese migranten verdreven de inheemse stammen en namen hun plaats in.

Election Day: 7 november 2023

Dit is de dag dat in de Verenigde Staten verkiezingen worden gehouden. Men kiest op deze dag voor een lokaal bestuur, een bestuur op niveau van de staat of voor een federaal bestuur. In de even jaren kiest men altijd voor een nieuw federaal bestuur. In de jaren deelbaar door vier moet men een nieuwe president kiezen (of de huidige herkiezen). In welke jaren lokale verkiezingen en verkiezingen op het niveau van de staat plaatsvinden verschillen van staat tot staat.

De datum van deze dag kan verschillen, maar valt altijd op de eerstvolgende dinsdag na de eerste maandag in november. Dit moest tussen 2 en 8 november zijn.

Election Day Taalhulp Engels

Election Day is een feestdag in sommige staten, maar niet in alle staten. Het is geen federale feestdag en in sommige staten is het een normale werkdag. In andere staten zoals Indiana en Michigan is het wel een feestdag en daar hebben mensen het recht om verlof te nemen om te gaan stemmen.

Veterans Day: 11 november 2023

Veterans Day wordt gevierd op 11 november in de Verenigde Staten en is ter ere van alle militairen die in eender welke oorlog gestreden hebben. Het is vooral ter ere van de nog levende veteranen om deze te bedankten voor hun bewezen diensten. Ook is er aandacht voor de wapenstilstand die tot stand kwam op 11 november 1918 en een einde maakte aan Wereldoorlog I.

Het is een federale feestdag in de Verenigde Staten, wat betekent dat de meeste scholen, overheidsinstanties en winkels gesloten zijn. Indien scholen niet gesloten zijn houden deze wel festiviteiten. Overal elders worden ook festiviteiten georganiseerd om de soldaten de eren.

Thanksgiving: 23 november 2023

Thanksgiving is één van de bekendste Amerikaanse feestdagen maar wordt ook in veel andere landen gevierd zoals Canada en Brazilië. Omdat het in verschillende Engelstalige landen gevierd wordt is er geen vaste datum voor deze feestdag. In de Verenigde Staten wordt Thanksgiving traditioneel gevierd op de vierde donderdag in november. De dag nadien staat gekend als ‘Black Friday’ en dan worden er overal grote kortingen gegeven. Ook hebben veel mensen vrijaf, dus hebben ze een lang weekend. Bijna alle overheidsinstellingen zijn gesloten, net zoals scholen, universiteiten en winkels.

Deze feestdag gaat samen met zeer uitgebreide maaltijden waarbij er zeker kalkoen geserveerd wordt. Belangrijk is dat men samen is met de volledige familie om dankbaar te zijn voor wat men heeft.

Oorspronkelijk was deze feestdag in het leven geroepen om te bedanken voor de voorbije oogst. Men kwam samen met de familie en de nadruk lag dan ook al op het samen zijn en het gezellig maken.

Thanksgiving Day Taalhulp Engels
Kalkoen gaat samen met Thanksgiving Day. Bijna overal in de Verenigde Staten komen families samen en eten ze kalkoen.

Gerelateerde artikels