Emphatic Do Oefening 2

In het Engels kan je aan bijna elke zin ’to do’ toevoegen om het hoofdwerkwoord te benadrukken. De betekenis van het hoofdwerkwoord wordt op deze manier sterker of het drukt een contrast uit. Dit fenomeen omschrijft men in het Engels als de emphatic do.

Onderaan deze oefening vind je ook een video waarin de theorie over de emphatic do volledig wordt uitgelegd.

Emphatic do oefening

Hieronder vind je de oefening:

Emphatic Do Oefening 2

Vervolledig deze zinnen met de emphatic do en het werkwoord tussen haakjes.
1.
You (to drink – present) the occasional glass of red wine.
2.
Wow! You (to make – past) the bed.
3.
The police (to arrest – past) the fugitive.
4.
I (to study – past) for the exam.
5.
We (to get – present) along nicely.
6.
I (to go – past) to Arizona two years ago.
7.
She (to cheat – past) on her boyfriend.
8.
Our friend (to work – present) really hard.
9.
I (to feel – present) lonely sometimes.
10.
They (to take – past) a lot of pictures on their honeymoon.

Emphatic do overzicht

Meer oefeningen