Emphatic Do Oefening 4

In het Engels kan je aan bijna elke zin ’to do’ toevoegen om het hoofdwerkwoord te benadrukken. De betekenis van het hoofdwerkwoord wordt op deze manier sterker of het drukt een contrast uit. Dit fenomeen omschrijft men in het Engels als de emphatic do.

Onderaan deze oefening vind je ook een video waarin de theorie over de emphatic do volledig wordt uitgelegd.

Emphatic do oefening

Hieronder vind je de oefening:

Emphatic Do Oefening 4

Vervolledig deze zinnen met de emphatic do en het werkwoord tussen haakjes.
1.
I (to try – past) to get into med school.
2.
We (to convince – past) them to adopt a dog.
3.
My sister (to work – present) during the weekend.
4.
I (to like – present) making these exercises.
5.
Back when I was in high school, I (to have – past) many friends.
6.
He (to wash – past) his car.
7.
You (to set – past) a new world record.
8.
You (to fit – present) the description.
9.
I (to take – past) my vitamins.
10.
They (to argue – present) a lot when they are together.

Emphatic do overzicht

Meer oefeningen