Future Tenses Mixed Oefening 1

Soms is het niet duidelijk welke tijd je moet gebruiken wanneer je over de toekomst wil praten in het Engels. Als je over dingen in de toekomst wil praten kan je verschillende tijden gebruiken. Belangrijk is wel dat je weet dat er in sommige gevallen verschillende mogelijkheden zijn.

Praten over de toekomst is meer open voor interpretatie en het hangt vooral af van wat de spreker wil zeggen en hoe die dat juist wil zeggen.

Kort gezegd kan je de volgende tijden gebruiken om over dingen in de toekomst te praten:

Voor een algemeen en duidelijk overzicht van hoe je bovenstaande tijden vormt en wanneer je ze gebruikt, klik hier.

Future tenses oefening

Op deze pagina heb je een oefening over de future tenses waarin je de juiste tijd moet kiezen om te praten over de toekomst. Je kan kiezen uit bovenstaande tijden, afhankelijk van de betekenis van de zin.

Hieronder vind je de oefening:

Future Tenses Mixed Oefening 1

Vervolledig deze zinnen met de juiste tijd in de toekomst.
1.
What do you think he (to look) like in 20 years?
2.
He (definitely, to have) a full beard by then.
3.
When (your train, to leave) tomorrow?
4.
I (not, to go) by train, but my plane (to take off) at 8 am.
5.
Next month, my little sister (to be) 10 years old.
6.
I (to fly) to Sweden next week.
7.
It looks like he is not feeling well. Oh, I (to call) a doctor right away.
8.
We (to go) to London tomorrow.
9.
They (to have) a big party tomorrow. (you, to ask) your parents if you can come too?
10.
What (you, to do) when the lockdown is over?

Meer oefeningen