Onregelmatige Werkwoorden Oefening 25

Onregelmatige werkwoorden zijn moeilijker te gebruiken dan regelmatige werkwoorden omdat je geen regeltjes kan volgen om ze te vormen. De onregelmatige werkwoorden worden vooral gebruikt om de past tenses te vormen zoals de past simple en de present perfect.

Dit is een oefening waarin je de juiste vorm van het gevraagde werkwoord moet geven.

Hieronder vind je de oefening:

Onregelmatige Werkwoorden Oefening 25

Geef de juiste vorm van het werkwoord.
1.
Wat is het voltooid deelwoord van 'to fly'?
2.
Wat is de Nederlandse vertaling van 'to forbid'?
3.
Wat is het voltooid deelwoord van 'to drive'?
4.
Wat is de past simple van 'to dig'?
5.
Wat is het voltooid deelwoord van 'to break'?
6.
Wat is de Nederlandse vertaling van 'to find'?
7.
Wat is het voltooid deelwoord van 'to hide'?
8.
Wat is de past simple van 'to sing'?
9.
Wat is de Nederlandse vertaling van 'to shoot'?
10.
Wat is het voltooid deelwoord van 'to send'?

Meer oefeningen