To, Too of Two Oefening 2

In het Engels maakt men veel fouten bij het gebruik van to, too en two. Deze woorden lijken op elkaar en worden op dezelfde manier uitgesproken, maar hebben een andere betekenis. Zelfs moedertaalsprekers maken vaak deze fout!

Hier vind je een oefening over het verschil tussen to, too en two.

Hieronder vind je de oefening:

To, Too of Two Oefening 2

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm: to, too of two.
1.
He wants me buy him a big present.
2.
My friend has read that book .
3.
The landlord has spare keys in case I lose mine.
4.
Have you received packages in the mail today?
5.
I want my radio automatically connect the WiFi.
6.
My friend's radio does that .
7.
Harry is tired pay us a visit.
8.
Can you show me the way the store?
9.
My sister only has friends help her move her new apartment..
10.
Temperatures have risen 40°C!

Meer oefeningen