To, Too of Two Oefening 3

In het Engels maakt men veel fouten bij het gebruik van to, too en two. Deze woorden lijken op elkaar en worden op dezelfde manier uitgesproken, maar hebben een andere betekenis. Zelfs moedertaalsprekers maken vaak deze fout!

Hier vind je een oefening over het verschil tussen to, too en two.

Hieronder vind je de oefening:

To, Too of Two Oefening 3

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm: to, too of two.
1.
I love going Sweden.
2.
I'm not that popular and I only have friends.
3.
I want tell you something.
4.
It's just much for me handle.
5.
They have a lot of work do.
6.
That kid is popular if you ask me.
7.
Frank just doesn't want help us.
8.
We like that new book .
9.
There are rounds before the final.
10.
What are you going do fix this mess?

Meer oefeningen