Its of It’s

Een veel gemaakte fout in het Engels is het foutief gebruik van its en it’s. Je spreekt deze woorden op dezelfde manier uit omdat ze sterk op elkaar lijken, maar ze hebben een andere betekenis.

Verschil its en it’s

Het verschil tussen its en it’s heeft te maken met de woordsoort. Its is een bezittelijk voornaamwoord en drukt bezit uit van iets. It’s is de korte vorm van it is of soms ook it has.

Its: een bezittelijk voornaamwoord dat gebruikt wordt om bezit uit te drukken van dingen die niet duidelijk mannelijk of vrouwelijk zijn. In het Nederlands kan je dit vergelijken met ‘zijn’ of ‘z’n’.

  • Having the right connections has its benefits. (Het hebben van de juiste connecties heeft zijn voordelen)
  • Can you tell me its name? (Kan je mij z’n naam vertellen?)
  • Put it on its side! (Leg het op z’n kant!)

It’s: de korte vorm van ‘it is’ of ‘it has’. Meestal wordt het echter gebruikt als korte vorm van ‘it is’ en is de betekenis ‘het is’.

  • It’s raining cats and dogs. (Het regent pijpestelen)
  • I don’t know what it’s doing. (Ik weet niet wat het aan het doen is)
  • It’s Tuesday today. (Het is dinsdag vandaag)

Its of it’s overzicht

Op basis van uitspraak kan je niet weten welke je moet kiezen omdat its en it’s op dezelfde manier worden uitgesproken. Je moet dus kijken naar de context waarin ze voorkomen. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
itsbezittelijk voornaamwoord
zijn, z’n
Having some connections has its benefits.
it’skorte vorm van it is (of it has)It’s Monday today.

Oefeningen

Gerelateerde artikels