Poor, Pore of Pour

In het Engels maken veel mensen fouten bij het gebruik van poor, pore of pour. Deze woorden worden op dezelfde manier uitgesproken, maar toch hebben poor, pore en pour een totaal andere betekenis. In dit artikel leer je wat deze woorden betekeken en wanneer je ze gebruikt.

Verschil poor, pore en pour

Poor: poor is een adjectief dat arm, slecht, of onvoldoende betekent.

  • That man is poor. (Die man is arm)
  • Your test result was poor. (Het resultaat van jouw toets was slecht/onvoldoende)
  • This is poor quality. (Dit is van slechte kwaliteit)

Pore: pore is een zelfstandig naamwoord dat een kleine opening in de huid van een dier of plant betekent. Een andere betekenis is pore als werkwoord en betekent zorgvuldig bekijken/onderzoeken.

  • He pored through the documents. (Hij bestudeerde de documenten zorgvuldig)
  • A blocked pore can be painful. (Een verstopte porie kan pijnlijk zijn)
  • Sweat was coming out of all my pores. (Zweet kwam uit al mijn poriën)

Pour: pour is een werkwoord en betekent gieten.

  • Pour me a drink! I’m thirsty! (Giet me een drankje uit! Ik heb dorst!)
  • Please pour him some tea. (Kan je hem wat thee uitschenken?)
  • Shall I pour you some sauce? (Zal ik je wat saus uitgieten/geven?)

Poor, pore en pour overzicht

Poor, pore en pour worden op dezelfde manier uitgesproken, maar hebben een andere betekenis. Hieronder vind je nog een schematisch overzicht van de betekenis en het verschil.

WoordBetekenisVoorbeeld
poorarm, slecht, onvoldoendeThat beggar is poor.
porezorgvuldig bestuderen, opening in de huidKeep your pores clean.
pourgietenPour me a drink.

Gerelateerde artikels