Think of Find

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen to think en to find. Deze woorden hebben verschillende betekenissen en je kan ze niet door elkaar gebruiken. Daarom is het belangrijk om te weten wat ze betekenen. In dit artikel heb je een overzicht van de betekenis en wanneer je to find en to think gebruikt.

Verschil to think en to find

Think: to think is een werkwoord en betekent denken. Je gebruikt dit om je mening te geven over iets dat je nog niet hebt meegemaakt. Je vormt een oordeel op basis van wat je op dat moment weet over een bepaald onderwerp. Dit kan juist zijn, maar je bent het niet zeker.

  • I don’t think so. (Ik denk het niet)
  • I didn’t think I would ever meet you. (Ik dacht niet dat ik jou ooit zou ontmoeten)
  • I think I hear someone. (Ik denk dat ik iemand hoor)

Find: to find is ook een werkwoord en betekent vinden. Dit kan in de letterlijke betekenis, maar ook in de figuurlijke betekenis. Letterlijk betekent het bijvoorbeeld geld vinden op straat. Figuurlijk kan je bijvoorbeeld iets leuk vinden. Je geeft dus een waardeoordeel na iets te ervaren, wat je er van vindt. Soms kan to find ook gebruikt worden om te benadrukken dat er grondig over iets is nagedacht.

  • He finds it difficult. (Hij vindt het moeilijk)
  • I find it easy to accept. (Ik vindt het makkelijk te accepteren)
  • They find it interesting to observe Molly. (Zij vinden het interessant om Molly te observeren)

To think en to find overzicht

To think en to find worden vaak door elkaar gebruikt, maar toch is er een verschil. Hieronder vind je een kort overzicht van de betekenis en het verschil.

WoordBetekenisVoorbeeld
thinkdenkenI think it’s easy.
findvindenHe finds it difficult to understand.

Gerelateerde artikels