Lidwoorden in het Engels

Lidwoorden in het Engels zijn één van de basiselementen die je nodig hebt als je een zin wil vormen. Heel veel zinnen hebben lidwoorden en iedereen gebruikt ze dagelijks. Maar wat zijn ze juist en wanneer weet je welk lidwoord je juist moet gebruiken? Dit artikel geeft een volledig overzicht van de lidwoorden in het Engels.

Lidwoorden in het Engels

Een lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en zorgt er voor dat je weet of het over iets specifiek of niet specifiek gaat.

Concreet wil dit zeggen dat je aan de hand van het lidwoord kan zien of het over een specifiek zelfstandig naamwoord gaat, of eerder over iets in het algemeen. Hieronder vind je een voorbeeld:

Na een lange tocht smaakt een goede maaltijd. After a long trip, a nice meal tastes really good.
Na de lange tocht smaakte de maaltijd. After the long trip, the meal tasted really good.

In de eerste zin gaat het om eender welke tocht en eender welke maaltijd. In de tweede zin gaat het om een specifieke tocht en een specifieke maaltijd.

Lidwoorden Taalhulp Engels

Onbepaalde en bepaalde lidwoorden

Lidwoorden in het Engels bestaan uit onbepaalde en bepaalde lidwoorden. ‘A’ en ‘an’ zijn onbepaald, ’the’ is een bepaald lidwoord.

Onbepaalde lidwoorden – a of an

‘A’ en ‘an’ zijn onbepaalde lidwoorden. Dit wil zeggen dat je op basis van de context niet weet over wie of wat het gaat. Deze lidwoorden gaan over algemene dingen en worden enkel gebruikt voor zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. Als je onbepaalde zelfstandige naamwoorden hebt in het meervoud gebruik je geen lidwoord.

  • ‘A’ gebruik je wanneer het eerstvolgende woord begint met een medeklinker of met een klinker die als medeklinker wordt uitgesproken.
  • ‘An’ gebruik je wanneer het eerstvolgende woord begint met een klinker of medeklinker die niet uitgesproken wordt.
een boeka book
een uniforma uniform
een honda dog
een autobiografiean autobiography
een eerlijke manan honest man
een eervolle vermeldingan honourable mention
bloemenflowers
auto’scars

In deze voorbeelden gaat het over algemene dingen. Men heeft het niet over één specifieke hond of over een specifiek boek. Gewoon hond en boek in het algemeen. Dit geldt ook voor het meervoud. Men verwijst niet naar specifieke bloemen maar naar bloemen in het algemeen.

Bepaalde lidwoorden – the

‘The’ is het bepaald lidwoord in het Engels. Dit lidwoord wordt gebruikt als je specifiek wil benoemen over welk ding het gaat. ‘The’ kan gebruikt worden voor zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud, meervoud en ook bij ontelbare zelfstandige naamwoorden. Wanneer iemand dit gebruikt weet jij aan de hand van de context over welk specifiek voorwerp het gaat.

het boekthe book
de hondthe dog
de eerlijke manthe honest man
de autobiografiethe autobiography

Plaats van het lidwoord

Lidwoorden in het Engels plaats je voor het zelfstandig naamwoord waarover het gaat. Indien er ook een adjectief staat, dan plaats je het lidwoord voor het adjectief.

de mooie autothe beautiful car
een kleine bloema small flower
de boomthe tree
de blauwe muurthe blue wall

Lidwoorden oefeningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *