Adjectieven

Adjectives, adjectieven of zelfstandige naamwoorden zijn een belangrijk onderdeel van elke taal om ze wat meer kleur geven aan onze taal.

Denk bijvoorbeeld aan een foto. Een foto zonder adjectieven is gewoon een foto. Wanneer je adjectieven gebruikt om een foto te beschrijven wordt deze foto plots mooi, donker, groot, klein, levendig of zelfs kleurrijk! Kortom, adjectieven zijn onmisbaar in elke taal, dus ook in het Engels. Hieronder vind je een kort overzicht van wat adjectieven zijn, waar je ze zet in de zin en ook enkele voorbeelden.

Wat zijn adjectieven?

Adjectieven (adjectives in het Engels) zijn bijvoeglijke naamwoorden omdat ze bij een zelfstandig naamwoord horen. Een adjectief geeft dus meer informatie over personen en dingen.

Waarom gebruikt men adjectieven?

Zoals hierboven al wordt vermeld gebruikt men adjectieven (of adjectives) om wat meer kleur te geven aan de taal. Op deze manier krijg je meer informatie over een bepaalde persoon of bepaald ding. Een adjectief geeft meer informatie over het zelfstandig naamwoord in de zin.

Je kan een ding of een persoon op heel veel verschillende vlakken beschrijven en daarom is het onmogelijk om een overzicht te geven van alle adjectieven. Hieronder vind je wel een kort overzicht van de meest voorkomende functies van adjectieven.

Adjectieven Taalhulp Engels

Een smaak beschrijven

een heerlijke wafela delicious waffle
een bitter snoepjea bitter piece of candy
een zoete theea sweet tea
een pikante biefstuka spicy steak
een zure appela sour apple

Een geluid beschrijven

een luide knala loud bang
een luidruchtige menigtea noisy crowd
een stille kamera silent room
een fluisterende mana whispering man
een gedempt geluida muffled sound

Een voorwerp beschrijven

een ronde bala round ball
een grote doosa big box
een rechte taka straight branch
een ovaal raaman oval window
een uitgeholde pompoena hollow pumpkin

De kleur van iets beschrijven

een groene struika green bush
een rode appela red apple
een blauwe bala blue ball
een donkere truia dark sweater
een oranje penan orange pen

Een emotie beschrijven

een kwade manan angry man
een blije vrienda happy friend
een trouwe vrouwa faithful woman
een dankbare leerlinga grateful pupil
een jaloerse vrienda jealous friend

Beschrijven hoe iets (aan)voelt

een zachte popa soft doll
een vochtige muura moist wall
een ijzige windan icy wind
een stoffige vloera dusty floor
vettig haargreasy hair

De tijd beschrijven

een eeuwige strijdan eternal struggle
een snelle wandelinga quick walk
een jaarlijkse vergaderingan annual meeting
een toekomstige echtgenotea future wife
een lang gespreka long conversation

Een hoeveelheid beschrijven

ontelbare urencountless hours
verschillende boekenseveral books
genoeg etenenough food
honderden mensenhundreds of people
een magere oogsta measly harvest

Een persoon beschrijven

een slimme jongena smart boy
een gekke mana crazy man
een boosaardige professoran evil professor
een ambitieuze baasan ambitious boss
een kalme leerkrachta calm teacher

Grootte beschrijven

een gigantische doosa giant box
een korte lata short ruler
een dun boeka thin book
een dikke honda fat dog
een grote vrouwa tall woman

Plaats van adjectieven in de zin

Na het zien van al deze voorbeelden is het je waarschijnlijk al opgevallen waar je het adjectief plaatst in een zin. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Voor het zelfstandig naamwoord

De meest voorkomende plaats voor het adjectief is voor het zelfstandig naamwoord in de zin.

een lang verhaala long story
een grote booma big tree
een interessant artikelan interesting article

Na het werkwoord ’to be’

In sommige gevallen kan het adjectief ook na het werkwoord ’to be’ staan. Het adjectief kan ook na een koppelwerkwoord staan. Voorbeelden van koppelwerkwoorden zijn: ’to get’, ’to feel’, ’to become’, ’to seem’, ’to taste’ en ’to appear’. Koppelwerkwoorden beschrijven een bepaalde staat waarin iemand zich bevindt of een zintuiglijke ervaring.

zij is mooishe is beautiful
de doos is grootthe box is big
hij wordt beroemdhe becomes famous
Adjectieven Taalhulp Engels

Woordvolgorde adjectieven

Natuurlijk kan je meerdere adjectieven in één zin hebben die meer uitleg geven over hetzelfde zelfstandige naamwoord. Indien dit zo is moet je wel een bepaalde woordvolgorde volgorde respecteren. Hou wel in het achterhoofd dat het niet vaak voorkomt dat men meer dan drie adjectieven gebruikt om over hetzelfde zelfstandige naamwoord te praten. Hieronder zie je een overzicht van de correcte volgorde:

  1. Hoeveelheid
  2. Mening
  3. Grootte
  4. Ouderdom, leeftijd
  5. Vorm
  6. Kleur
  7. Oorsprong, herkomst
  8. Materiaal
  9. Doel

Dit is slechts een kort overzicht van de correcte woordvolgorde wanneer er meerdere adjectieven bij hetzelfde zelfstandige naamwoord horen. Voor een uitgebreid overzicht met meer uitleg en voorbeelden klik hier.

Meervoud van adjectieven

Een adjectief heeft altijd dezelfde vorm, ook als het zelfstandig naamwoord in het meervoud staat. Je past het adjectief dus niet aan.

dunne boekenthin books
ronde ballenround balls
gele bloemenyellow flowers
boosaardige mensenevil people
slechte appelsbad apples

Oefeningen

Gerelateerde artikels