Some of Any

Het gebruik van some of any in het Engels kan verwarrend zijn als je niet weet wanneer je deze woorden moet gebruiken. Dit artikel geeft een volledig overzicht van wanneer je some of any gebruikt en je vindt hier ook voorbeelden en oefeningen.

Some of any

Some en any worden gebruikt voor zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud en meervoud. De betekenis van some en any is wat, enkele of een paar. Some en any hebben dezelfde betekenis, maar ze worden in andere situaties gebruikt.

Wanneer gebruik je some?

De algemene regel is dat je some gebruikt in positieve zinnen. Dit geldt voor some, maar ook voor woorden die beginnen met some zoals somebody en someone. Bijvoorbeeld:

 • He has some issues with my friend.
 • I have somebody to talk to at home.

Some wordt ook gebruikt wanneer de exacte hoeveelheid van iets niet belangrijk is. In deze context gebruik je some wanneer je wat of enkele bedoelt.

 • I have some friends.
 • They want some apples.

Je kan some ook gebruiken wanneer je over iets onbekend praat.

 • Some girl left a message for you.
 • There was some guy who wanted to see you.
Some of Any Gebruik Taalhulp Engels

Wanneer gebruik je any?

De algemene regel is dat any gebruikt wordt voor negatieve zinnen en vraagzinnen. Negatieve zinnen zijn ook zinnen met never en without. Het is belangrijk dat de zin een negatieve betekenis heeft. Dit geldt voor any, maar ook voor woorden die beginnen met any zoals anybody, anything en anyone. Bijvoorbeeld:

 • I don’t have any friends.
 • He never talks to anyone.
 • Does she have any idea what she’s doing?
 • Do you know anything about what happened?

Uitzonderingen

Normaal gebruik je some voor positieve zinnen en any voor negatieve zinnen en vraagzinnen, maar er zijn enkele uitzonderingen wanneer deze regels vervallen.

Any kan soms ook gebruikt worden in positieve zinnen wanneer je eender wie of wat bedoelt.

 • Anything you find here is mine.
 • Anyone here will help you if you’re in trouble.

Some wordt soms ook gebruikt in vragen, maar dit is enkel bij een voorstel of een verzoek.

 • Do you want some ice cream?
 • Could I have some wine?

Some of any oefeningen

Gerelateerde artikels