Purpose en Reason Clauses Meerkeuze Oefening 3

Purpose en reason clauses in het Engels zijn soorten bijzinnen die meer informatie geven over de hoofdzin. Purpose clauses geven het doel van de actie in de hoofdzin en reason clauses geven meer uitleg over de reden.

Deze bijzinnen kunnen niet op zichzelf staan, maar horen bij een hoofdzin om enige betekenis te hebben. Dit is een oefening waarbij je het juiste voegwoord moet kiezen.

Hieronder vind je de oefening:

Purpose en Reason Clauses Meerkeuze Oefening 3

Lees onderstaande zinnen en kies het juiste voegwoord.
1.
I don't want to get drunk
it is not healthy.
2.
He is the best runner ever
he trains every day and sometimes even twice a day!
3.
Elon Musk is pretty rich
hard work and dedication.
4.
He convinced me to buy a new car
pick him up before work.
5.
World population has increased quite a lot
better medical care.
6.
I bought a stapler
staple my papers and keep them together.
7.
Our boss told us we're doing great
inspire us to do even better.
8.
Most students failed the exam
not studying enough.
9.
My sister lost her keys
a hole in her pocket.
10.
They always drive too slow
they are afraid.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels