Who, That of Which

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen who, that en which. Deze woorden worden vaak gebruikt in de verkeerde context. Het zijn betrekkelijke voornaamwoorden die je gebruikt om te verwijzen naar personen, groepen of dingen die al vermeld werden.

Betrekkelijke voornaamwoorden

Betrekkelijke voornaamwoorden zijn woorden die verwijzen naar informatie die eerder al vermeld werd. Je gebruikt betrekkelijke voornaamwoorden na een zelfstandig naamwoord om meer informatie te geven over een persoon, groep of ding.

De meest voorkomende betrekkelijke voornaamwoorden zijn: who, that, which en whose.

 • It was my sister who was late.
 • These are the keys that I lost.
 • I had ice cream, which is my favorite meal!
 • He is the man whose arm got chopped off.

Verschil who, that en which

Who: een betrekkelijk voornaamwoord dat je gebruikt om te verwijzen naar personen. Je kan het ook gebruiken om naar dieren te verwijzen als de dieren gezien worden als een persoon. Meestal vertaal je who als ‘die’.

 • The artist who wrote this song is French. (De artiest die dit liedje schreef is Frans)
 • Bobby is a dog who doesn’t bark. (Bobby is een hond die niet blaft)
 • I am the one who talks. (I ben diegene die praat)

That: een betrekkelijk voornaamwoord dat je gebruikt om naar dingen of groepen te verwijzen. Je vertaalt that als ‘die’ of ‘dat’.

 • He has a bike that can’t get a flat tire. (Hij heeft een fiets die geen platte band kan krijgen)
 • I love the song that he wrote. (Ik hou van het liedje dat hij schreef)
 • I want friends that trust me. (Ik wil vrienden die mij vertrouwen)

Which: een betrekkelijk voornaamwoord dat je gebruikt om naar dingen of algemene zaken te verwijzen. Je vertaalt which als ‘welke’, ‘die’, ‘dat’ of ‘wat’.

 • He has a car, which costs a lot of money. (Hij heeft een auto die veel geld kost)
 • We are going to a Justin Bieber concert, which starts at 8 pm. (We gaan naar een Justin Bieber concert dat om 20u begint)
 • I need water, which is not a good sign. (Ik heb water nodig, wat geen goed teken is)

Verschil that en which

Er is ook nog een klein verschil tussen that en which, ook al gebruik je ze beiden om over dingen te praten. That gebruik je voor informatie die noodzakelijk is om een zin te begrijpen.

Which wordt gebruikt om meer informatie te geven over een zinsdeel, maar deze informatie heb je in principe niet nodig om de zin te begrijpen. Na ‘which’ volgt dus extra informatie over de zin.

Who, that of which overzicht

Who, that en which zijn betrekkelijke voornaamwoorden, maar worden in verschillende situaties gebruikt. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
whodieI am the one who knocks.
thatdie of datThis is the car that he crashed.
whichwelke, die, dat, watI live in a forest, which is really nice.

Gerelateerde artikels