Whose of Who’s

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen whose en who’s. Dit komt omdat je deze woorden op dezelfde manier uitspreekt en de schrijfwijze van deze woorden lijkt ook sterk op elkaar. Whose en who’s hebben wel een andere betekenis en je gebruikt ze in andere situaties.

Whose is een bezittelijk voornaamwoord en de bezitsvorm van who. Who’s is een samentrekking van who is of who has.

Verschil whose en who’s

Whose: een bezittelijk voornaamwoord. Je gebruikt dit om bezit uit te drukken van ‘who’. De vertaling is wier, van wie of wiens.

  • Do you know whose car this is? (Weet je wiens auto dit is?)
  • I want to know whose phone this is. (Ik wil weten van wie deze telefoon is)
  • The students whose books are new. (De studenten wiens/wier boeken nieuw zijn)

Who’s: een samentrekking van who is of who has en betekent dus wie is of wie heeft.

  • Who’s afraid of the dark? (Wie is bang in het donker?)
  • Who’s made this painting? (Wie heeft dit schilderij gemaakt?
  • I want to know who’s done this. (Ik wil weten wie dit heeft gedaan)

Whose of who’s overzicht

De uitspraak van whose en who’s is dezelfde en daarom kan het verwarrend zijn welke vorm je moet gebruiken. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
whosebezittelijk voornaamwoordDo you know whose car this is?
who’ssamentrekking van who is of who hasWho’s late?

Gerelateerde artikels