Loose of Lose

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen loose en lose. Dit komt omdat de uitspraak dezelfde is, maar loose en lose hebben een andere betekenis.

Verschil loose of lose

Loose: betekent wijd of los (niet vast).

  • I love loose pants. (Ik hou van losse broeken)
  • She has loose lips. (Ze praat gemakkelijk)
  • The door is loose. (De deur is los)

Lose: het werkwoord dat verliezen betekent.

  • I don’t want to lose. (Ik wil niet verliezen)
  • They always lose. (Zij verliezen altijd)
  • Don’t lose your keys! (Verlies je sleutels niet!)

Loose of lose overzicht

De uitspraak van loose en lose is bijna dezelfde en daarom kan het verwarrend zijn welke vorm je moet gebruiken. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
looselos, wijdI like loose pants.
loseverliezenI never lose.

Gerelateerde artikels