Quite, Quiet of Quit

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen quite, quiet of quit. Dit komt omdat de uitspraak bijna dezelfde is en de schrijfwijze van deze woorden lijkt ook sterk op elkaar. Quite, quiet of quit hebben wel een andere betekenis en je gebruikt ze in andere situaties.

Verschil quite, quiet en quit

Quite: is een bijwoord dat nogal, redelijk of behoorlijk betekent. Meestal wordt quite gevolgd door een adjectief.

  • I’m quite rich. (Ik ben behoorlijk rijk)
  • He speaks Spanish quite well. (Hij spreekt redelijk/behoorlijk goed Spaans)
  • It’s quite warm outside. (Het is behoorlijk warm buiten)

Quiet: betekent stil, kalm, rustig of niet luid. Quiet kan een zelfstandig naamwoord zijn, maar ook een adjectief. De betekenis is altijd ongeveer dezelfde. In sommige gevallen wordt het werkwoord ’to quiet’ ook gebruikt en dan is de betekenis iets of iemand stil krijgen of doen zwijgen.

  • I don’t like the quiet. (Ik hou niet van (de) stilte)
  • This is a quiet room. (Dit is een stille ruimte)
  • She wants to have a quiet word with me. (Ze wil een rustig woordje met me praten)
  • He tried to quiet his screaming brother. (Hij probeerde zijn schreeuwende broer stil te krijgen)

Quit: komt van het werkwoord ’to quit’ en betekent stoppen, weggaan of ontslag nemen.

  • I quit my job. (Ik neem ontslag)
  • You need to quit smoking! (Je moet stoppen met roken!)
  • I don’t want to quit. (Ik wil niet stoppen / Ik wil geen ontslag nemen)

Quite, quiet en quit overzicht

De uitspraak van quite, quiet en quit is bijna dezelfde en daarom kan het verwarrend zijn welke vorm je moet gebruiken. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
quitebehoorlijk, nogal, redelijkIt’s quite warm today.
quietstil, rustig, kalmThis is a quiet room.
quitstoppen, weggaan, ontslag nemenYou need to quit smoking.

Gerelateerde artikels