Older of Elder

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen older en elder. Deze woorden woorden lijken sterk op elkaar en hebben ongeveer dezelfde betekenis. Toch zijn er verschillen en hier lees je er alles over.

Verschil older en elder

Older: adjectief dat ouder betekent. Je gebruikt dit om de leeftijd/ouderdom van dingen en soms ook personen te vergelijken.

  • This car is older than yours. (Deze auto is ouder dan de jouwe)
  • That bridge is older than the city hall. (Die brug is ouder dan het stadhuis)
  • My uncle is older than my aunt. (Mijn nonkel is ouder dan mijn tante)

Elder: adjectief dat ook ouder of oudere betekent. Dit wordt enkel gebruikt om personen te vergelijken, meestal binnen familiale kringen. Elder is ook formeler dan older, dus in een informele context zal older meer gebruikt worden. In Amerikaans Engels wordt elder bijna niet meer gebruikt.

  • John is the elder brother. (John is de oudere broer)
  • She is my elder sister. (Zij is mijn oudere zus)
  • My elder brother is a teacher. (Mijn oudere broer is leerkracht)

Let op: als je personen vergelijkt kan je ‘elder’ niet gebruiken voor ’than’.

  • He is elder older than my sister.
  • They are elder older than me.

Older en elder overzicht

Older en elder lijken op elkaar, maar toch zijn er kleine betekenisverschillen. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
olderouder, vooral voor dingenThat table is older than me.
elderouder of oudere, voor familieDo you have an elder sister?

Gerelateerde artikels