Right, Rite of Write

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen right, rite of write. Deze worden op dezelfde manier uitgesproken, maar toch hebben ze een andere betekenis. In dit artikel lees je wat juist het verschil is en wanneer je ze gebruikt.

Verschil right, rite of write

Right: heeft verschillende functies in een zin. Het kan een adjectief zijn dat goed, acceptabel of juist betekent. Het kan ook een bijwoord (adverb) zijn dat op de juiste manier betekent. Tenslotte kan het ook een zelfstandig naamwoord zijn dat het juiste, hetgeen dat moreel acceptabel is of het recht betekent.

  • He is right. (Hij is juist/Hij heeft gelijk)
  • She did right by letting him win. (Zij handelde op de juiste manier door hem te laten winnen)
  • I have the right to share my opinion (Ik heb het recht om mijn mening te delen)

Rite: een zelfstandig naamwoord dat ritueel betekent. Een soort ritueel om bijvoorbeeld toe te treden tot een bepaalde groepering of geloof.

  • One of the most famous rites is a baptism. (Eén van de bekendste rituelen is een doopsel)
  • He had to pass several rites before he was accepted. (Hij moest enkele rituelen doorstaan voor hij geaccepteerd werd)
  • I have to survive a rite of passage. (Ik moet een toegangsritueel overleven)

Write: het werkwoord dat schrijven betekent. De infinitief van het werkwoord (to write) of een vervoegde vorm in de present simple. Let op dat dit niet geldt voor de derde persoon enkelvoud omdat het dan infinitief + s is.

  • Write me a letter! (Schrijf me een brief!)
  • I will write new guidelines. (Ik ga nieuwe regels schrijven/opstellen)
  • Do you know how to write a book? (Weet jij hoe je een boek moet schrijven?)

Right, rite en write overzicht

Right, rite en write klinken hetzelfde, maar toch hebben ze een andere betekenis. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
rightgoed, juist, acceptabel, het juiste, op de juiste manierHe is doing the right thing.
riteeen ritueelDid you go through a rite?
writehet werkwoord ‘schrijven’I can write!

Gerelateerde artikels