Once, Ones of One’s

In het Engels weten veel mensen niet wat het verschil is tussen once, ones en one’s. Dit komt omdat de uitspraak dezelfde is, maar once, ones of one’s hebben een andere betekenis.

Verschil once, ones of one’s

Once: dit is een tijdsbepaling die één keer, éénmalig, ooit of eens betekent. Als de betekenis één keer is, gebruik je dit om frequentie uit te drukken. Once is dus een bijwoord.

  • I have only played the guitar once. (Ik heb maar één keer gitaar gespeeld)
  • We only live once. (We leven maar één keer)
  • Once upon a time in Hollywood. (Er was eens in Hollywood)

Ones: degene of het meervoud van één of een enkele.

  • They are the ones in charge. (Zij zijn degene die het voor het zeggen hebben)
  • Those are the ones I like. (Dat zijn degene die ik leuk vind)
  • Select only the yellow ones. (Selecteer enkel de gele)

One’s: om bezit uit te drukken van een persoon die wordt omschreven als ‘one’ of als bezit van een groep die omschreven wordt als men. Het betekent dus iemands, zijn of z’n. Dit is een bezittelijk voornaamwoord.

  • One’s property never paints the whole picture. (Iemands eigendom schetst nooit het volledige beeld)
  • A group of one’s friends. (Een groep van iemands vrienden)
  • To get one’s life back together. (Iemands leven terug in handen nemen, verantwoordelijk leven)

Once, ones en one’s overzicht

De uitspraak van once, ones en one’s is dezelfde en daarom kan het verwarrend zijn welke vorm je moet gebruiken. Hieronder vind je nog een overzicht van de betekenis en het verschil:

WoordBetekenisVoorbeeld
onceeens, éénmalig, ooitI have only done it once.
onesdegene, meervoud één of een enkeleThose are the ones I like.
one’siemands, zijn z’nTo get one’s life back together.

Oefeningen

Gerelateerde artikels