Can of Can’t Oefening 5

Can en Can’t zijn modal verbs en worden in andere situaties gebruikt. Sommige mensen weten niet wanneer je can gebruikt en in welke soort zinnen je can’t moet gebruiken. Voor een volledig overzicht over de modal verbs, klik hier.

Can gebruik je om toestemming of mogelijkheid uit te drukken of wanneer iemand over een bepaalde vaardigheid beschikt. Can’t gebruik je wanneer iets onmogelijk is of wanneer iemand niet over een bepaalde vaardigheid beschikt.

Dit is een oefening over het verschil tussen can en can’t.

Can of can’t oefening

Hieronder vind je de oefening:

Can of Can't Oefening 5

Vervolledig onderstaande zinnen met can of can't.
1.
How I explain what I did?
2.
I make it up to you?
3.
His car go 300 km/h. He drives a Porsche.
4.
I'm not sure so I tell if he's serious.
5.
Our friend is pretty good in English so he tell the difference between present simple and present continuous.
6.
What a shame! She is 12 years old and she tie her own shoelaces.
7.
I'll make him an offer he refuse.
8.
My brother is only 10 years old so he do what he wants.
9.
You get a high-paying job without any experience.
10.
If it's a fact, you argue with it.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels