Can of Can’t Oefening 2

Can en Can’t zijn modal verbs en worden in andere situaties gebruikt. Sommige mensen weten niet wanneer je can gebruikt en in welke soort zinnen je can’t moet gebruiken. Voor een volledig overzicht over de modal verbs, klik hier.

Can gebruik je om toestemming of mogelijkheid uit te drukken of wanneer iemand over een bepaalde vaardigheid beschikt. Can’t gebruik je wanneer iets onmogelijk is of wanneer iemand niet over een bepaalde vaardigheid beschikt.

Dit is een oefening over het verschil tussen can en can’t.

Can of can’t oefening

Hieronder vind je de oefening:

Can of Can't Oefening 2

Vervolledig onderstaande zinnen met can of can't.
1.
He failed seven tests in a row so he be that smart!
2.
We don't know how to start a conversation but we listen very well.
3.
This is ridiculous. You be serious.
4.
you help me with my homework?
5.
They deal with his problems anymore. They are too old for that.
6.
You're my best friend so I know you keep a secret.
7.
My brother is literate so he read.
8.
They have a lot of money so they buy what they want.
9.
I don't have any money so I even buy a new phone.
10.
Adam is a cyclist so he ride a bike.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels