Persoonlijke Voornaamwoorden Oefening 1

Persoonlijke voornaamwoorden (of personal pronouns in het Engels). vormen de basis in elke taal en daarom is het belangrijk dat je deze kent. Ook is het belangrijk dat je weet wanneer je welke vorm moet gebruiken.

Hier heb je een oefening waarin je het juiste persoonlijk voornaamwoord moet invullen.

Hieronder vind je een oefening:

Persoonlijke Voornaamwoorden Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door het juiste persoonlijk voornaamwoord in te vullen.
1.
(hij) loves (haar) so much he would die for (haar).
2.
Why is (zij ev.) looking at (ons)?
3.
(zij mv.) have been best friends for 8 years now.
4.
(ik) told (jou) to be ready.
5.
Can you help (mij)?
6.
(hij) banned (hen) from the show.
7.
(het) is an impressive stunt.
8.
(jij) ruined the fun for (ons).
9.
(ik) think (zij) wants to tell (mij) something.
10.
(het) is such a beautiful day today. (jullie) could go for a walk.

Meer Oefeningen