Persoonlijke Voornaamwoorden Oefening 2

Persoonlijke voornaamwoorden (of personal pronouns in het Engels). vormen de basis in elke taal en daarom is het belangrijk dat je deze kent. Ook is het belangrijk dat je weet wanneer je welke vorm moet gebruiken.

Hier heb je een oefening waarin je het juiste persoonlijk voornaamwoord moet invullen.

Hieronder vind je een oefening:

Persoonlijke Voornaamwoorden Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door het juiste persoonlijk voornaamwoord in te vullen.
1.
(wij) do not like (hen) because (zij mv.) are always rude.
2.
Why do (jij) drink so much alcohol?
3.
(zij mv.) are travelling through the country. (ik) really envy (hen)!
4.
Will (jij) buy (haar) a present?
5.
(zij mv.) do not like (het) when (zij ev.) does something new.
6.
(ik) hope (jij) feel good today.
7.
Do (jullie) want to do a skype meeting with (ons)?
8.
Why is (het) so difficult to buy (hem) a present?
9.
(wij) will give (jou) our car.
10.
(jij) need to clean your room. Otherwise, (jij) will scare (haar).

Meer Oefeningen