Present Simple Oefening 1

De present simple (of simple present) is de standaard tijd voor dingen in de tegenwoordige tijd. Je gebruikt deze tijd in de volgende situaties:

  • Bepaalde toestand
  • Tijdschema’s en uurroosters
  • Gewoontes
  • Korte acties na elkaar
  • Tijdloze waarheden en feiten
  • Instructies

Onder deze oefening heb je ook een video waarin de theorie volledig wordt uitgelegd.

Hier heb je één van de oefeningen over deze tijd. Deze oefening gaat over het vormen van de tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Present Simple Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de present simple.
1.
My brother (to love) school.
2.
An elephant (to be) bigger than a mouse.
3.
The sun (to rise) in the East.
4.
I (to drink) water every day.
5.
My father always (to chop) wood during the winter months.
6.
Someone I (to know) smokes 20 cigarettes a day.
7.
He (to drink) way too much alcohol.
8.
My sister (to like) cats a lot.
9.
I (to hate) horses because they smell funny.
10.
Stone (to be) a hard material.

Present simple overzicht

Meer oefeningen over de present simple