Present Simple Oefening 2

De present simple (of simple present) is de standaard tijd voor dingen in de tegenwoordige tijd. Je gebruikt deze tijd in de volgende situaties:

  • Bepaalde toestand
  • Tijdschema’s en uurroosters
  • Gewoontes
  • Korte acties na elkaar
  • Tijdloze waarheden en feiten
  • Instructies

Onder deze oefening heb je ook een video waarin de theorie volledig wordt uitgelegd.

Hier heb je één van de oefeningen over deze tijd. De oefening gaat over het vormen van de tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Present Simple Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de present simple.
1.
My mother (to drink) tea every day.
2.
The mayor (to promise) many things for the city.
3.
ABBA (to be) a famous Swedish band.
4.
I always (to forget) what I was supposed to do.
5.
My plane for Ibiza (to leave) at 8am.
6.
My grandmother always (to make) pancakes when I visit her on Saturday.
7.
(to take) your books so we can begin today's class!
8.
He often (to take) the train to visit his girlfriend in Brussels.
9.
The concert (to start) at 7pm.
10.
(to open) the window, please!

Present simple overzicht

Meer oefeningen over de present simple