Present Simple Negatief Oefening 1

De present simple (of simple present) is de standaard tijd voor dingen in de tegenwoordige tijd. Je gebruikt deze tijd in de volgende situaties:

  • Bepaalde toestand
  • Tijdschema’s en uurroosters
  • Gewoontes
  • Korte acties na elkaar
  • Tijdloze waarheden en feiten
  • Instructies

Onder deze oefening heb je ook een video waarin de theorie volledig wordt uitgelegd.

Hier heb je één van de oefeningen over deze tijd. De oefening gaat over het formuleren van de negatieve vorm.

Hieronder vind je de oefening:

Present Simple Negatief Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de correcte negatieve vorm van de present simple in te vullen.
1.
My friend (not, to like) to be late.
2.
(not, to use) the table to mix your paint!
3.
The teacher always hates it when we (not, to pay) attention.
4.
My dog (not, to bark) at night.
5.
I (not, to be) afraid of the big bad wolf.
6.
A good friend of mine (not, to be) into books.
7.
I (not, to have) a car.
8.
My grandparents (not, to travel) by plane.
9.
I (not, to watch) a lot of TV.
10.
We (not, to talk) talk to each other.

Present simple overzicht

Meer oefeningen over de present simple