Present Simple Vraag Oefening 2

De present simple (of simple present) is de standaard tijd voor dingen in de tegenwoordige tijd. Je gebruikt deze tijd in de volgende situaties:

  • Bepaalde toestand
  • Tijdschema’s en uurroosters
  • Gewoontes
  • Korte acties na elkaar
  • Tijdloze waarheden en feiten
  • Instructies

Onder deze oefening heb je ook een video waarin de theorie volledig wordt uitgelegd.

Hier heb je één van de oefeningen over deze tijd. De oefening gaat over het vormen van vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Simple Vraag Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vraag te formuleren in de present simple.
1.
What (you, to think) about Harry Potter?
2.
(he, to be) still single?
3.
Where (he, to go) after school?
4.
(you, to hate) Bill gates?
5.
(it, to be) windy today?
6.
When (your train, to leave) the station?
7.
Why (you, to think) I hate her?
8.
(you, always, to write) everything in pencil?
9.
(I, to look) amazing in this outfit?
10.
What (you, to love) about me?

Present simple overzicht

Meer oefeningen over de present simple