Second Conditional Oefening 1

De second conditional is een if-zin in het Engels die je gebruikt om meer informatie te geven over onmogelijke en onrealistische situaties in het heden en de toekomst. Het werkwoord in de if-zin zet je in de past simple en voor het werkwoord in de hoofdzin gebruik je would + infinitief.

Dit is een oefening waarin je de juiste vorm van het werkwoord moet invullen.

Hieronder vind je de oefening:

Second Conditional Oefening 1

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm van het werkwoord in de second conditional.
1.
If I (to have) a million dollars, I (to buy) a big mansion.
2.
She (to pay) her bills if she (to have) money.
3.
I (to eat) 100 hamburgers if I (to be) hungry.
4.
If I (to be) you, I (to be) more careful.
5.
Harry (to feel) lonely if his girlfriend (to leave) him.
6.
We (to help) you if we (to know) what to do.
7.
If you (to know) how smart I am, you (to listen) to what I'm saying.
8.
If he (to pay) attention, he (to pass) his exam.
9.
I (to charge) my phone if the battery (to be) low.
10.
Karen (to complain) to the manager if she (to have) a bad day.

Meer oefeningen over de second conditional

Gerelateerde artikels