De Second Conditional

De second conditional in het Engels is een soort if-zin die vaak voorkomt. Dit wil zeggen dat deze soort zinnen een ‘if’ hebben en er dus een voorwaarde en resultaat van die voorwaarde zijn. In dit artikel heb je een volledig overzicht van wat de second conditional is, hoe je hem vormt en je vindt hier ook oefeningen.

Second conditional

De second conditional wordt gebruikt om meer informatie te geven over onmogelijke en onrealistische situaties in het heden en de toekomst. Het gaat dan vooral om dingen die je je inbeeldt, maar die niet echt gaan gebeuren.

Bekijk de voorbeelden hieronder:

  • If I won the lottery, I would have a lot of money.
  • We would be sad if he left us.

Second conditional vorm

Alvorens te weten in welke tijd je de werkwoorden moet zetten is het belangrijk dat je weet dat zinnen waarin een conditional voorkomt uit twee delen bestaan: de if-clause en de main clause (= hoofdzin). De if-clause is het zinsdeel waar ‘if’ wordt gebruikt en de main clause is resultaat van de voorwaarde (de rest van de zin). Bekijk onderstaande voorbeelden zodat het verschil duidelijk wordt.

If-clauseMain clause
If he lost his phone,he would be unavailable.
If I got a gift,I would be really happy!
Second Conditional Taalhulp Engels

Bij de second conditional moet je het werkwoord in de if-clause in de past simple zetten. Voor het werkwoord in de main clause gebruik je would + infinitief. Concreet wordt dit:

If-clauseMain clause
If cats had wings,they would fly.
If I was smart,I would win a Nobel prize.
If he shot someone,he would be in trouble.

Let op het feit dat de main clause ook voor de if-clause kan staan. Bijvoorbeeld:

Main clauseIf-clause
Cats would flyif they had wings.
I would win a Nobel prizeif I was smart.
He would be in troubleif he shot someone.

Oefeningen

Gerelateerde artikels