De First Conditional

De first conditional in het Engels is één van de meest gebruikte if-zinnen in het Engels. Dit wil zeggen dat deze zinnen een ‘if’ hebben en er dus voldaan wordt aan een bepaalde voorwaarde. In dit artikel heb je een volledig overzicht van wat de first conditional is, hoe je hem vormt en je vindt hier ook oefeningen.

First conditional

De first conditional gebruik je om meer informatie te geven over een bepaalde voorwaarde en het resultaat van die voorwaarde in de toekomst of in het heden. Belangrijk bij de first conditional is dat het gaat om een realistische situatie die in het echt kan voorkomen. Als er voldaan wordt aan de voorwaarde, dan zal het resultaat gebeuren.

Bekijk de voorbeelden hieronder:

  • If you miss your train, you will be late.
  • We will get rich if we work hard.

First conditional vorm

Alvorens te weten in welke tijd je de werkwoorden moet zetten is het belangrijk dat je weet dat zinnen waarin een conditional voorkomt uit twee delen bestaan: de if-clause en de main clause (= hoofdzin). De if-clause is het zinsdeel waar ‘if’ wordt gebruikt en de main clause is resultaat van de voorwaarde (de rest van de zin). Bekijk onderstaande voorbeelden zodat het verschil duidelijk wordt.

If-clauseMain clause
If he buys a car,he will spend a lot of money.
If they get drunk,they will get a hangover.

Bij de first conditional kan je ‘unless’ gebruiken in plaats van ‘if … not’. Bijvoorbeeld:

  • You will fail the exam unless you study hard.
First Conditional Taalhulp Engels

Bij de first conditional zet je het werkwoord in de if-clause in de present simple. Het werkwoord in de main clause moet in de will-future staan. Concreet wordt dit:

If-clauseMain clause
If you don’t understand it,I will help you.
If he is rude to people,they will avoid him.
If you pass this exam,we will celebrate.

Let op het feit dat de main clause ook voor de if-clause kan staan. Bijvoorbeeld:

Main clauseIf-clause
I will help youif you don’t understand it.
They will avoid himif he is rude to people.
We will celebrateif you pass this exam.

Oefeningen

Gerelateerde artikels