De Zero Conditional

De zero conditional in het Engels is de makkelijkste if-zin die je kan vormen. Dit wil zeggen dat deze zinnen een ‘if’ of ‘when’ hebben en er dus voldaan wordt aan een bepaalde voorwaarde. In dit artikel heb je een volledig overzicht van wat de zero conditional is, hoe je hem vormt en je vindt hier ook oefeningen.

Zero conditional

De zero conditional wordt gebruikt wanneer je een bepaalde voorwaarde hebt en het resultaat van die voorwaarde. Concreet gebruik je de zero conditional wanneer je over situaties praat die altijd waar of juist zijn. Dit is dan om bijvoorbeeld over algemene of wetenschappelijke feiten te praten of eventueel ook om instructies te geven.

Bekijk de voorbeelden hieronder:

  • If you heat water to 100°C, it boils.
  • Your phone breaks if you drop it.

Zero conditional vorm

Alvorens te weten in welke tijd je de werkwoorden moet zetten is het belangrijk dat je weet dat zinnen waarin een conditional voorkomt uit twee delen bestaan: de if-clause en de main clause (= hoofdzin). De if-clause is het zinsdeel waar ‘if’ of ‘when’ wordt gebruikt en de main clause is resultaat van de voorwaarde (de rest van de zin). Bekijk onderstaande voorbeelden zodat het verschil duidelijk wordt.

If-clauseMain clause
If I take a shower,I get wet.
If you freeze water,it turns into ice.

Bij de zero conditional kan if vervangen worden door when. De betekenis van de zin verandert hierdoor niet.

  • When I take a shower, I get wet.
Zero Conditional Taalhulp Engels

Bij de zero conditional moet je de werkwoorden in de if-clause en in de main clause in de present simple zetten. Bekijk onderstaande voorbeelden:

If-clauseMain clause
If you eat too much,you put on weight.
If you don’t water flowers,they die.
If you take ice out of the freezer,it melts.

Let op het feit dat de main clause ook voor de if-clause kan staan. Bijvoorbeeld:

  • Plants die if you don’t water them.
  • Ice melts if you take it out of the freezer.

Oefeningen

Gerelateerde artikels