Will-future Mixed Oefening 1

De will-future is één van de manieren om over dingen in de toekomst te praten. Kort gezegd gebruik je hem om te praten over de ‘zuivere’ toekomst, dus over dingen die gaan gebeuren waar je niets kan aan veranderen. Je kan deze tijd ook gebruiken om spontane beslissingen te beschrijven.

Deze tijd wordt uitgebreid besproken op deze pagina. Je vindt er uitleg over wanneer je hem gebruikt, hoe je hem vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Will-future oefening

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd. Lees de zinnen goed en vul de juiste vorm in.

Hieronder vind je de oefening:

Will-Future Mixed Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen van de will-future.
1.
If I see someone getting hurt, I (always, to help) that person.
2.
The weather is really nice so it (not, to rain) tomorrow.
3.
They (not, to give) money to strangers.
4.
(you, to bake) us a pie tonight?
5.
Please stop nagging. I (to get) you what you want.
6.
(you, ever, to cheat) on a test?
7.
Don't believe him. He (never, to change).
8.
(they, to be) on time for the party?
9.
My friend (to turn) twelve next month.
10.
(you, to stop) playing videogames and start making dinner?!

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels