Will-future Mixed Oefening 1

De will-future is één van de manieren om over dingen in de toekomst te praten. Kort gezegd gebruik je deze tijd om te praten over de ‘zuivere’ toekomst, dus over dingen die gaan gebeuren waar je niets kan aan veranderen. Je kan deze tijd ook gebruiken om spontane beslissingen te beschrijven.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Will-Future Mixed Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen van de will-future.
1.
If I see someone getting hurt, I (always, to help) that person.
2.
The weather is really nice so it (not, to rain) tomorrow.
3.
They (not, to give) money to strangers.
4.
(you, to bake) us a pie tonight?
5.
Please stop nagging. I (to get) you what you want.
6.
(you, ever, to cheat) on a test?
7.
Don't believe him. He (never, to change).
8.
(they, to be) on time for the party?
9.
My friend (to turn) twelve next month.
10.
(you, to stop) playing videogames and start making dinner?!

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels