Will-future Oefening 2

De will-future is één van de manieren om over dingen in de toekomst te praten. Kort gezegd gebruik je hem om te praten over de ‘zuivere’ toekomst, dus over dingen die gaan gebeuren waar je niets kan aan veranderen. Je kan deze tijd ook gebruiken om spontane beslissingen te beschrijven.

Deze tijd wordt uitgebreid besproken op deze pagina. Je vindt er uitleg over wanneer je hem gebruikt, hoe je hem vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Will-future oefening

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Will-Future Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen van de will-future.
1.
I (to go) to the park.
2.
My friend (to call) his girlfriend right away.
3.
They (to get) maried next week.
4.
We (to give) that homeless man over there some money.
5.
Don't worry! I (to stay) with you.
6.
She (to get) her baby next week.
7.
Marc (to be) twenty next week.
8.
Her mother (to buy) her a car for her birthday.
9.
On his birthday, he (to drink) too much. And that's a fact!
10.
It (to rain) tomorrow.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels