Will-future Mixed Oefening 5

De will-future is één van de manieren om over dingen in de toekomst te praten. Kort gezegd gebruik je hem om te praten over de ‘zuivere’ toekomst, dus over dingen die gaan gebeuren waar je niets kan aan veranderen. Je kan deze tijd ook gebruiken om spontane beslissingen te beschrijven.

Deze tijd wordt uitgebreid besproken op deze pagina. Je vindt er uitleg over wanneer je hem gebruikt, hoe je hem vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Will-future oefening

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd. Lees de zinnen goed en vul de juiste vorm in.

Hieronder vind je de oefening:

Will-Future Mixed Oefening 5

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen van de will-future.
1.
You (never, to understand) what it means to be smart.
2.
My sister (not, to admit) she was wrong.
3.
That new diary (to be) useful when I get a new job.
4.
(my friend, to give) me what I need?
5.
(you, to become) my wife?
6.
The boss (not, to like) what you have just done.
7.
You (to ace) the test if you make these exercises.
8.
China (to donate) a lot of money to the World Health Organisation.
9.
Our wedding (to cost) way too much money.
10.
When (you, to start) living the life you want to live?

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels