Will-future Negatief Oefening 2

De will-future is één van de manieren om over dingen in de toekomst te praten. Kort gezegd gebruik je hem om te praten over de ‘zuivere’ toekomst, dus over dingen die gaan gebeuren waar je niets kan aan veranderen. Je kan deze tijd ook gebruiken om spontane beslissingen te beschrijven.

Deze tijd wordt uitgebreid besproken op deze pagina. Je vindt er uitleg over wanneer je hem gebruikt, hoe je hem vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Will-future oefening

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de negatieve vorm.

Hieronder vind je de oefening:

Will-Future Negatief Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste negatieve vorm in te vullen van de will-future.
1.
My friend (not, to turn) sixteen next week.
2.
That's a great idea but I (not, to call) my mother to tell her.
3.
You really surprised me here! However, I (not, to act) as if I did not expect it.
4.
My sister cannot find her keys but we (not, to help) her looking for them.
5.
He (not, to buy) a new car tomorrow.
6.
They (not, to cook) dinner tonight because it's not their turn.
7.
I really like that band but I (not, to support) what they did last week.
8.
We are not a good team and we (not, to do) well in group assignments.
9.
You (not, to convince) me to go on that trip with you.
10.
They like Tesla but they (not, to steal) one.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels