Your of You’re Oefening 2

In het Engels maakt men veel fouten bij het gebruik van your en you’re. Deze woorden lijken op elkaar en worden op dezelfde manier uitgesproken, maar hebben een andere betekenis. Zelfs moedertaalsprekers maken vaak deze fout!

Hier vind je een oefening over het verschil tussen your en you’re.

Hieronder vind je de oefening:

Your of You're Oefening 2

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm: your of you're.
1.
What's favourite artist?
2.
I'm pretty sure the best!
3.
spending too much time on the couch.
4.
Is green favourite colour?
5.
We think next in line.
6.
coming too, aren't you?
7.
Don't forget wallet!
8.
I guess learning English.
9.
Could I borrow phone for a minute?
10.
really drunk.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels