Adres, Adress of Address?

Een fout die veel gemaakt wordt in het Engels is het foutief schrijven van address. Veel mensen weten niet of het adres, adress of address is in het Engels. In dit artikel lees je er alles over.

Adres, adress of address

Sommige mensen weten niet hoe je adres schrijft in het Engels. Er zijn verschillende foutieve woorden, maar er is slechts één juiste manier om adres te schrijven in het Engels.

Address: address kan een zelfstandig naamwoord of een werkwoord zijn. Address als zelfstandig naamwoord betekent een woonplaats of de plaats waar je verblijft. Address kan ook een werkwoord zijn en dan betekent het onder andere toespreken.

Als het een zelfstandig naamwoord is licht de klemtoon op de tweede lettergreep in het Brits Engels en meestal op de eerste lettergreep in Amerikaans Engels. Als werkwoord light de klemtoon op de tweede lettergreep.

  • What’s your address?
  • I won’t tell you my address.
  • He discovered my address and now he knows where I live.
  • He needs to address the growing concerns.

Let er op dat je ‘address’ juist schrijft met dubbele -d en dubbele -s.

Let op

In het Engels heb je geen adres, addres, of adress. Deze woorden bestaan niet in het Engels en zijn dus fout.

Gerelateerde artikels