Adjectieven Woordvolgorde

Adjectieven (of adjectives in het Engels) zijn woorden die meer uitleg geven over een zelfstandig naamwoord. Er zijn heel veel verschillende adjectieven die je kan gebruiken, afhankelijk van de context.

Wanneer je meerdere adjectieven gebruikt bij hetzelfde zelfstandig naamwoord is er een bepaalde woordvolgorde die je moet respecteren. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht met voorbeelden over de juiste woordvolgorde van adjectieven.

Adjectieven Woordvolgorde

De woordvolgorde die je moet respecteren is:

  1. Hoeveelheid
  2. Mening
  3. Grootte
  4. Ouderdom, leeftijd
  5. Vorm
  6. Kleur
  7. Oorsprong, herkomst
  8. Materiaal
  9. Doel

Je plaats dus eerst adjectieven die een hoeveelheid uitdrukken, dan adjectieven die een mening weergeven enzovoort.

Adjectieven Woordvolgorde - gebruik Taalhulp Engels

Adjectieven van hoeveelheid

Als je te maken hebt met meerdere adjectieven zet je de adjectieven die hoeveelheid uitdrukken voor alle andere adjectieven. Hoe weet je nu dat het gaat om adjectieven die een hoeveelheid weergeven? Als het adjectief een antwoord kan zijn op een vraag met ‘hoeveel’ is dit een signaal dat het een hoeveelheid uitdrukt.

Uit onderstaande voorbeelden wordt duidelijk dat de hoeveelheid voor andere adjectieven staat.

twee gele ballentwo yellow balls
vijf dunne boekenfive thin books
veel zelfrijdende auto’smany self-driving cars

Adjectieven die een mening uitdrukken

Adjectieven die een mening uitdrukken komen na de adjectieven van hoeveelheid. Deze adjectieven worden gebruikt om uit te drukken hoe iemand over iets denkt. Je kan iets lekker vinden, saai vinden, grappig vinden, …

twee heerlijke appelstwo delicious apples
verschillende grappige verhaalenseveral funny stories
twee saaie boekentwo boring books

Adjectieven die grootte uitdrukken

Adjectieven drukken grootte uit wanneer ze beschrijven of iets groot, klein, dik, dun, lang, smal, … is. Deze komen na de adjectieven die een mening weergeven.

een saai dun boeka boring thin book
een lelijke lange takan ugly long branch
een heerlijke grote taarta delicious large pie

Adjectieven die ouderdom of leeftijd uitdrukken

Adjectieven die meer informatie geven over de leeftijd van iets of iemand komen na adjectieven die grootte uitdrukken. Dit is de traditionele regel, maar in de praktijk kan het ook zijn dat men deze adjectieven voor adjectieven van mening zet. Het kan over een specifieke leeftijd gaan, maar ook over algemene beschrijvingen zoals oud en jong.

een dun oud boeka thin old book
een grote verse taarta big fresh pie
een klein zestienjarig meisjea small 16-year-old girl

Volgens de regels zeg je:

een lelijk oud huisan ugly old house

In de praktijk wordt dit meer gebruikt:

an old ugly housean old ugly house

Adjectieven die de vorm uitdrukken

Alle adjectieven die iets zeggen over de vorm van iets of iemand komen normaal na de adjectieven van leeftijd en ouderdom. Dit kunnen algemene woorden zijn, maar ook specifieke vormen. Bekijk de voorbeelden hieronder:

een oude ronde balan old round ball
een oud smal bergpaadjean old narrow mountain pass
een jonge donzige honda young fluffy dog

Kleuren

Wanneer men de kleur van een zelfstandig naamwoord wil omschrijven plaatst men deze kleur na alle adjectieven die hierboven al worden vermeld.

een oude groene tasan old green bag
een lelijke gele truian ugly yellow sweater
een brede blauwe autoa wide blue car

Adjectieven die oorsprong of herkomst uitdrukken

Deze adjectieven drukken de herkomst van iets of iemand uit. Meestal gaat dit om woorden die te maken hebben met etniciteit, religie en oorsprong van iets of iemand. Men plaatst deze adjectieven na de kleuren en de andere adjectieven die hierboven worden vermeld.

een witte Chinese vaasa white Chinese vase
een gele Egyptische kaarta yellow Egyptian map
een grijze christelijke kerka gray Christian church

Adjectieven die het soort materiaal omschrijven waaruit iets of iemand gemaakt is

Deze adjectieven geven meer informatie over het materiaal waaruit iets of iemand is gemaakt. Deze adjectieven komen na de adjectieven van oorsprong en herkomst.

een Egyptisch zijden tapijtan Egyptian silk rug
een Chinese houten kasta Chinese wooden cupboard
een Christelijke stenen kerka Christan stone church

Adjectieven die het doel van iets weergeven

Dit is een vrij beperkte groep adjectieven maar ze bestaan wel. Deze plaats je als laatste als je verschillende adjectieven moet gebruiken.

een nieuwe zelfrijdende wagena new self-driving car
een rode plooifietsa red folding bike

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *