Trappen Van Vergelijking

Adjectieven worden gebruikt om dingen of personen te beschrijven, maar je kan ze ook gebruiken om diezelfde dingen of personen met elkaar te vergelijken. Als je dit doet, moet je gebruik maken van de trappen van vergelijking. Op deze pagina heb je een uitgebreid overzicht van wat de trappen van vergelijking in het Engels juist zijn, hoe je deze vorm en je vindt hier ook voorbeelden.

Trappen van vergelijking

Om zaken of personen met elkaar te vergelijken kan je adjectieven gebruiken, maar dan is het belangrijk dat je even stilstaat wat je juist wil zeggen. Vergelijk je twee dingen met elkaar? Of is het ene gewoon de hoogste, grootste, dikste, …

Stellende trap (positive/absolute degree)

Dit is de eerste trap van vergelijking maar is niet echt om dingen te vergelijken. Het is de basisvorm van adjectieven om te zeggen hoe een zelfstandig naamwoord is. Deze vorm komt overeen met het adjectief. Hieronder zie je enkele voorbeelden.

een mooi huisa beautiful house
een grote autoa big car
Trappen Van Vergelijking Taalhulp Engels

Vergrotende trap (comparative degree)

Wanneer je twee dingen direct met elkaar vergelijkt dan is het ene bijvoorbeeld groter dan het andere, of kleiner dan het andere. Deze trap van vergelijking heet de vergrotende trap.

Je zegt ‘… dan …’ (= … than …). Hieronder vind je enkele voorbeelden.

mijn auto is groter dan haar automy car is bigger than her car
zijn huis is kleiner dan het mijnehis house is smaller than mine
ik ben sneller dan mijn broerI am faster than my brother
mijn zus is slimmer dan mijmy sister is smarter than me

Overtreffende trap (superlative degree)

De overtreffende trap van vergelijking gebruik je als je wil zeggen dat iets of iemand een bepaalde eigenschap bezit in de hoogste mate. Je vergelijkt dus geen twee dingen met elkaar, maar je vergelijkt hetgeen waarover je praat met alle andere voorbeelden van dat voorwerp, dier of persoon.

Concreet zeg je ‘de …’ (= the …). Hieronder vind je enkele voorbeelden.

ik heb de beste mamaI have the best mom
mijn zus is de slimste persoon die ik kenmy sister is the smartest person I know
mijn auto is de snelstemy car is the fastest
ik ben de sterkste persoon op aardeI am the strongest person on earth
mijn huis is het grootstemy house is the biggest

Uit deze voorbeelden wordt het duidelijk dat je geen twee dingen met elkaar vergelijkt, maar dat een voorwerp of persoon over iets beschikt in de hoogste mate. In het laatste voorbeeld vergelijk je geen twee huizen met elkaar, maar jouw huis is het grootste huis van alle huizen die er bestaan.

Trappen van vergelijking vorm

De verschillende trappen van vergelijking kan je vormen op twee manieren. De eerste manier is door een achtervoegsel toe te voegen aan het adjectief en de tweede manier is door een extra woord voor het adjectief te plaatsen.

Achtervoegsel (suffix) (-er / -est)

Om de trappen van vergelijking uit te drukken voeg je een achtervoegsel toe aan sommige adjectieven. Voor de vergrotende trap van vergelijking is dat <er> en voor de overtreffende trap is dat <est>.

Wanneer het een kort adjectief is (1 lettergreep of twee lettergrepen als het eindigt op -er, -le, -ow of -y), voeg je het achtervoegsel <er> toe als het gaat om een vergrotende trap en het achtervoegsel <est> wanneer het gaat om een overtreffende trap.

Trappen Van Vergelijking Taalhulp Engels
groter danbigger than
de snelstethe fastest
gelukkiger danhappier than
heter danhotter than
de verstandigstethe cleverest

Als je de vergrotende en overtreffende trap wil uitdrukken van een adjectief dat eindigt op <y> verandert de <y> meestal in <ie>.

Wanneer je een kort adjectief hebt dat eindigt op een medeklinker en de medeklinker komt na een korte klinker, dan verdubbelt de medeklinker.

een groot boeka big book
het boeg is groter dan mijn boekthe book is bigger than my book
het boek is het grootstethe book is the biggest

Extra woord (more / most)

Wanneer het om een lang adjectief gaat (andere adjectieven met twee of meer lettergrepen), zet je een extra woord voor het adjectief om de trappen van vergelijking uit te drukken. Voor de vergrotende trap is dat ‘more’ en voor de overtreffende trap is dat ‘most’. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

interessanter danmore interesting than
meer hoopvol danmore hopeful than
de vruchbaarstethe most fertile
fantastischer danmore amazing than
de moeilijkstethe most difficult

Onregelmatige adjectieven

Natuurlijk zijn er ook adjectieven die onregelmatig zijn om de trappen van vergelijking uit te drukken. Hieronder vind je een overzicht van de onregelmatige adjectieven in de vergrotende en overtreffende trap.

AdjectiefVergrotende trapOvertreffende trap
littlelessleast
oldolder/elderoldest/eldest
goodbetterbest
farfarther/furtherfarthest/furthest
many (telbaar)moremost
much (ontelbaar)moremost
badworseworst

Oefeningen

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *