Adverbs

Naast adjectieven zijn bijwoorden (of adverbs) ook belangrijke elementen van de taal. Ze zijn onmisbaar in dagelijkse gesprekken omdat ze op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.

Bijwoorden lijken een beetje op adjectieven maar zijn toch anders. Op deze pagina vind je een volledig overzicht van wat bijwoorden juist zijn, wanneer je ze gebruikt en je vindt hier ook voorbeelden.

Wat zijn adverbs?

Adverbs (of bijwoorden) in het Engels zijn woorden die bij werkwoorden, adjectieven of andere bijwoorden staan. Kort gezegd geven adverbs dus meer informatie over werkwoorden, adjectieven of andere adverbs. Op deze manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk om te zeggen hoe iemand iets doet.

Adjectieven kan je niet gebruiken om meer informatie te geven over werkwoorden. Net zoals je bijwoorden niet kan gebruiken om meer informatie te geven over zelfstandige naamwoorden.

Waarom gebruikt men adverbs?

Net zoals bij adjectieven gebruikt men bijwoorden om wat meer kleur te geven aan de taal. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht wanneer je een bijwoord gebruikt in het Engels.

Adverbs bij werkwoorden

Adverbs kunnen gebruikt worden om meer informatie te geven over werkwoorden. Meestal drukken deze bijwoorden dan uit op welke manier iets gebeurt of hoe een actie werd uitgevoerd.

Hij snurkt luidHe snores loudly
Ik lees snelI read fast
Jij eet langzaamYou eat slowly

De algemene regel is dat je bijwoorden gebruikt om meer informatie te geven over werkwoorden. Er is maar één uitzondering en dat is wanneer je te maken hebt met ‘linking verbs’. Linking verbs zijn werkwoorden die het onderwerp beschrijven en dus niet uitdrukken wat het onderwerp doet.

Adverbs Taalhulp Engels

Als je te maken hebt met een linking verb gebruik je een adjectief in plaats van een bijwoord. Hieronder enkele voorbeelden:

Ik voel me slechtI feel bad
Mijn hond lijkt moeMy dog looks tired

Adverbs bij adjectieven

Adverbs kunnen ook gebruikt worden om meer informatie te geven over een adjectief. Dit wordt meestal gedaan om uit te drukken in welke mate een adjectief al dan niet aanwezig is.

Hij is heel grootHe is very tall
Zij is vrij slim She is fairly clever

Adverbs bij andere bijwoorden

Adverbs kunnen ook gebruikt worden om meer informatie te geven over een ander bijwoord. Je kan zelfs meer dan één bijwoord gebruiken, maar dit kan chaotisch overkomen.

Hij snurkt heel luidHe snores very loudly
Wij eten vrij traagWe eat quite slowly

Vormen van adverbs

De basisregel om bijwoorden te vormen is het toevoegen van <ly> aan het adjectief. Bijvoorbeeld:

AdjectiefBijwoord
quickquickly
rapidrapidly
beautifulbeautifully
honesthonestly
Note: als je een adjectief hebt dat eindigt op <y>, dan verandert dit in <i>. Als je te maken hebt met een adjectief dat eindigt op <le>, dan verander je dit in <ly>.
Adverbs Taalhulp Engels

Dit is de basisregel maar natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel. Soms is het bijwoord net hetzelfde als het adjectief en moet je naar de context kijken om te weten welke van de twee het juist is. Als je aan sommige van deze woorden toch <ly> toevoegt, verandert de betekenis van het woord. Hieronder enkele voorbeelden.

VertalingAdjectiefBijwoord
hardhardhard
snelfastfast
langlonglong
foutwrongwrong
eerlijkfairfair
hooghighhigh
rechtstraightstraight

Tenslotte zijn er ook bijwoorden die niet af te leiden zijn van adjectieven maar die ook wel informatie geven over op welke manier of hoe vaak iets gebeurt.

VertalingBijwoord
nooitnever
altijdalways
somssometimes
zeldenseldom
vaakoften
recentrecently
zeer, heelvery
grootbig

Oefeningen

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *