Wat Zijn Betrekkelijke Voornaamwoorden in het Engels?

Betrekkelijke voornaamwoorden of relative pronouns in het Engels zijn een soort voornaamwoorden die je vooral gebruikt om zinnen met hetzelfde onderwerp aan elkaar te koppelen. Er zijn verschillende betrekkelijke voornaamwoorden en in dit artikel lees je er alles over.

Betrekkelijke voornaamwoorden

Er zijn verschillende betrekkelijke voornaamwoorden (relative pronouns) en ze worden allemaal in een specifieke context gebruikt. Met behulp van betrekkelijke voornaamwoorden koppel je een onafhankelijke hoofdzin en bijzin aan elkaar.

Er is wel een belangrijk onderscheid bij het gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden. Dit verschil heeft te maken met de bijzin die na het betrekkelijk voornaamwoord staat.

Als de informatie in de bijzin na het betrekkelijk voornaamwoord essentieel is voor de betekenis van de zin spreekt men van een beperkende relatieve bijzin (restrictive relative clause). Wanneer de informatie niet essentieel is en gewoon meer info geeft spreekt men van een niet-beperkende relatieve bijzin (non-restrictive relative clause).

Belangrijk om te weten is dat de betrekkelijke voornaamwoorden voor beide soorten bijzinnen kunnen gebruikt worden.

Beperkende relatieve bijzin (restrictive relative clause)

Wanneer een betrekkelijk voornaamwoord aan het begin staat van een bijzin en deze bijzin bevat essentiële informatie voor de betekenis van de zin spreekt men van een beperkende relatieve bijzin (of restrictive relative clause in het Engels).

De bijzin kan niet geschrapt worden aangezien deze belangrijke informatie bevat die nodig is om de zin te begrijpen. Hieronder staan enkele voorbeelden.

 • The boy that you met yesterday is my brother.
 • You met Harry, who is my younger brother.

Niet-beperkende relatieve bijzin (non-restrictive relative clause)

Men spreekt van een niet-beperkende relatieve bijzin (of non-restrictive relative clause in het Engels) wanneer de bijzin na het betrekkelijk voornaamwoord niet-essentiële informatie bevat. Je hebt deze informatie dus niet nodig om de zin te begrijpen.

In dit soort zinnen kan je de bijzin weglaten. Dit soort bijzinnen wordt gewoonlijk tussen komma’s geplaatst. Hieronder staan enkele voorbeelden.

 • The new president, who was elected last week, gave a TV interview.
 • His car, which he nearly crashed, is for sale now!

Wat zijn de betrekkelijke voornaamwoorden?

Hieronder vind je een kort overzicht van de betrekkelijke voornaamwoorden met voorbeelden. Je leest er ook wanneer je ze gebruikt.

That

Het betrekkelijk voornaamwoord ’that’ gebruik je om te verwijzen naar dingen. Soms kan je ’that’ ook gebruiken om naar personen te verwijzen. In het Nederlands betekent ’that’ die of dat.

 • This is the house that I bought.
 • I am reading the book that I got for my birthday.

Voor een duidelijk overzicht van het verschil tussen who, that en which, klik hier.

Which

‘Which’ gebruik je om te verwijzen naar dieren en dingen. In het Nederlands betekent ‘which’ die of dat.

 • This is the card which my father gave me.
 • That is the house which my friend bought for over 1 million USD!

Voor een duidelijk overzicht van het verschil tussen who, that en which, klik hier. Klik hier voor een overzicht van het verschil tussen which, witch en with.

Who/whom

‘Who’ gebruik je uitsluitend om naar personen te verwijzen als het over het onderwerp gaat.’Whom’ gebruik je om naar een object (lijdend of meewerkend voorwerp) te verwijzen. Meestal is de objectsvorm formeler dan de subjectsvorm.

 • I just met a girl who was really beautiful.
 • I have a friend who is not that smart.
 • There you can see the celebrity about whom you talked.

Voor een duidelijk overzicht van het verschil tussen who, that en which, klik hier.

Whose

‘Whose’ gebruik je meestal om bezit of onderlinge relaties uit te drukken. In het Nederlands betekent ‘whose’ wiens.

 • This is the girl whose brother won an award.
 • I like a boy whose father is a teacher.

Klik hier voor een volledig overzicht van het verschil tussen whose en who’s.

Betrekkelijke voornaamwoorden overzicht

Hieronder heb je nog een schematisch overzicht van de verschillende betrekkelijke voornaamwoorden in het Engels met Nederlandse vertaling.

Betrekkelijk VoornaamwoordVertaling
whowie (onderwerp)
whomwie (lijdend of meewerkend voorwerp)
thatdie, dat
whichdie, dat
whosewiens

Gerelateerde artikels